SWIRA – SWEDISH INDUSTRIAL ROBOT ASSOCIATION

SWIRA är en branschförening för alla intressenter inom Svensk robotteknik. Vi verkar för ökad robotautomation i den Svenska industrin. Ökad spridning och rätt användning av industrirobotar är nödvändigt för att behålla ekonomi och konkurrenskraft i den svenska tillverkningsindustrin. Vi vänder oss också till den växande marknaden för servicerobotar. Nya områden för robotar utanför den tillverkande industrin växer fort och starkt.