100 Millioner DKK i donation från AP Möller foundation till Syd Dansk Universitet i Odense för robotforskning


Pengarna kommer att användas för att utöka de nuvarande anläggningarna med en toppmodern byggnad som förväntas vara klar år 2022 vilket kommer att stärka robotforskningen avsevärt hos SDU som redan är på högsta internationella nivå. Maersk Mc-Kinney Møller Institute vid Odense University utgör idag basen för den Danska robotforskningen och institutet har ett avgörande inflytande på utvecklingen av robotteknik både i Danmark och internationellt, och utgör grunden för dansk export av robotar och robotutrustning . Robotklustret på Fyn är erkänt som det starkaste robotklustret i Nordeuropa och omfattar idag cirka 120 företag. 

Maersk Mc-Kinney Möller Institute