AI Inom Robotik

Det finns många missförstånd kring AI:s roll i robotik. 

För att skilja fakta från fiktion har IFR publicerat rapporten ’Artificial Intelligence in Robotics’, i samråd med IFR medlemmar och experter. Rapporten ger en överblick av dagens AI robottillämpningar, och hur maskinsäkerhet- och certifiering skall hanteras när AI är integrerade i robotautomationsystem. Artificiell intelligens öppnar nya möjligheter för robotautomatisering där oförutsägbarhet och osäkerhet är en del av verkligheten detta gäller tex inom e-handel där stor produktvariation och oförutsägbarhet i beställningar är ett vanligt inslag. I sjukvårdsmiljöer där tex assistansrobotar är i arbete finns också ett stort mått av oförutsägbarhet och osäkerhet. 

I dessa situationer gör AI det möjligt för robotar att känna av och reagera autonomt på sin yttre miljö i realtid, till exempel identifiera objekt som ska plockas eller automatiskt avsyna detaljer. AI har också potential för att minska den tid och de resurser som behövs för att programmera robotar. Tiden det tar för att programmera en robot för ständigt nya produktvarianter kan medföra att automatiseringen blir ekonomiskt olönsam. Experter uppskattar att AI i framtiden kan halvera den tid som krävs för att programmera en robot. 

Dom flesta robotapplikationer kräver inte AI men ju större nivån av variation och osäkerhet är, desto mer sannolikt är det att AI-algoritmer kommer att ge kostnadsfördelar jämfört med traditionell, deterministisk programmering. 

Det faktum att AI-algoritmer gör det möjligt för robotar att agera autonomt väcker frågor kring säkerhet till exempel kan AI användas för att bestämma hur snabbt en robot ska sakta ner, baserat på objektets eller personens bana framför den.

Europeiska Unionen ser för närvarande över maskinsäkerhetsreglerna avseende robotik. Robotindustrin är oroad över de nuvarande förslagen till den nya europeiska maskinproduktförordningen och AI-lagen, särskilt med hänsyn till det föreslagna kravet på obligatorisk tredjepartscertifiering av AI-aktiverade robotar. I dag gör tillverkarna certifieringen genom en självförsäkran om överensstämmelse med säkerhetsstandarder. Dom nya reglerna kommer att påverka alla företag som säljer robotar på den europeiska marknaden. På sikt kommer den nya förordningen att missgynna europeiska företag, särskilt små och medelstora företag och nystartade företag. IFR är också orolig för att relevansen av internationell standardisering – en hörnsten för säkerheten för robotar runt om i världen – kan krympa om Europeiska kommissionen ger mandat att utveckla och anta EU-specifika tekniska specifikationer. IFR uppmanar därför europeiska beslutsfattare att ändra båda utkasten för att balansera skyddet av medborgarna med marknadens behov av att anta ny teknik och säkerställa lika villkor för företag.


Vill du läsa mer? Klicka här.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen AI Inom Robotik

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer