All time high för nya robotinstallationer i Sverige 2021 

Ny Robotstatistik för 2021 från International Federation of Robotics IFR presenterades idag  

År 2021 ökade robotinstallationerna i Sverige med 36% till 1803 enheter. De flesta robotar installerades för hanterings & maskinbetjänings applikationer 1 126 enheter (+20% ); och svetsning 233 enheter; varav bågsvetsning 125 enheter (+55%).

Antalet industrirobotar i operativ drift i Sverige 2021 beräknas till 15.683 enheter vilket är 8% högre än 2020. 

Den metallbearbetande industrin har mer än 5440 robotar i drift, därefter kommer fordonsindustrin, med mer än 4684 robotar. Underleverantörer till fordonsindustrin har 1600 robotar i drift. Dom största robotapplikationerna är Materialhantering / Maskinbetjäning 8455 Robotar (+11%), Svetsning 3890 Robotar (+2% ) varav bågsvetsning 1547 robotar (+6%)

IFR utgår från att det operativa beståndet av industrirobotar har en genomsnittlig livslängd på 12 år räknat från installationsåret, efter denna tid tas robotarna bort ur statistiken. Eftersom många av dagens robotar har en drifttid som överstiger 12 år så bedömer SWIRA att den verkliga siffran avseende operativa robotar i svensk industri är mer 16 000 enheter. 

Sverige på 6:e plats globalt när det gäller robottäthet i industrin 2021

För att jämföra olika länder så gör IFR en beräkning av robottätheten i industrin.  Beräkningen baseras på antalet installerade robotar korrelerat till 10.000 anställda / industrin. Korea har världens högsta robottäthet och därmed en mycket hög automationsgrad i sin tillverkningsindustri. Det är framför allt elektronik och fordonstillverkning som är högautomatiserad. Korea är marknadsledande inom LCD och minneschiptillverkning och har en ledande position inom batteritillverkning. Korea producerar mer än 4 miljoner bilar och nyttofordon per år. Den höga robottäthetssiffran för Singapore  är framför allt kopplat  till elektronikindustrin, särskilt halvledare och kringutrustning för datorer som är högautomatiserad. Huvudparten av robotarna som används inom elektronikindustrin i Korea och Singapore är sk Scara robotar. I Sverige och Europa är huvudparten av robotarna artikulerade. Kina har under 2021 gått om Sverige när det gäller robottäthet i tillverkningsindustrin.

Sverige har Europas högsta robottäthet i den generella tillverkningsindustrin om man räknar bort fordonstillverkarna!

Graden av automatisering i den generella tillverkningsindustrin har ökat med 6% till 258 robotar per 10 000 anställda. Sverige har därmed den högsta robottätheten i den generella tillverkningsindustrin i Europa. Stödprogram som Robotlyftet med inriktning mot att öka automationen i mindre och medelstora tillverkningsföretag har i hög grad bidragit till industrins ökade medvetenhet om vikten av automation för ökad konkurrenskraft.

Prognoser för 2022 och framåt

Den svenska BNP nivån översteg redan under 2021 nivån före pandemin men ekonomin mattas nu av i rask takt drivet av höga energikostnader, stigande räntor samt osäkerhet om utvecklingen i Ukraina. 

Robotefterfrågan förväntas därför minska under 2022 och 2023. Många robottillverkarna har byggt upp stora orderstockar på grund av bla materialbrister på halvledarsidan en stor del av dessa ordar kommer att levereras och installeras i under 2022 och 2023. SWIRA bedömer att tillväxttakten kommer att hamna i intervallet +4% till +6%. Längre fram i tiden finns det uppgifter om nya investeringar från fordonsindustrin och från batteritillverkare som kommer att öka robotefterfrågan 2024 och 2025. 

Ove Leichsenring

Ordförande Swedish Industrial Robot Association SWIRA

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen All time high för nya robotinstallationer i Sverige 2021 

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer