”All Time High” – mer än en halv miljon robotar installerade globalt under 2021 visar den nya IFR World Robotics Rapport

Den nya IFR World Robotics-rapporten visar att 517 385 industrirobotar installerades 2021 i fabriker runt om i världen vilket är ”All Time High”. Detta representerar en tillväxttakt på 31 % på årsbasis och överträffar det pre-pandemiska rekordet för robotinstallationer 2018 med 22 %. Detta innebär ochså ett nytt rekord med 3,5 miljoner operativa robotar i fabriker runt om i världen. 

”Användningen av robotik och automation växer i en hisnande hastighet”, säger Marina Bill, ordförande för International Federation of Robotics. Enligt vår senaste statistik växte robotinstallationerna kraftigt under 2021 i alla större kundbranscher, även om störningar i försörjningskedjan såväl som olika lokala eller regionala motvindar hämmade produktionen.”

Asien, Europa och Amerikas – översikt

Asien är fortfarande världens största marknad för industrirobotar. 74 % av alla nyinstallerade robotar 2021 installerades i Asien (2020: 70 %).

Kina är regionens största robotmarknad. Robotinstallationerna växte kraftigt med 51% med 268 195 enheter levererade. Det innebär att varannan robot som installerades globalt 2021 installerades i Kina. Den mycket höga tillväxttakten indikerar hur snabbt den kinesiska industrin automatiseras just nu. Andelen inhemska kinesiska robotfabrikat av det totala antalet installerade robotar ökar ochså i snabb takt . (Andel kinesiska robotfabrikat markeras med ljusblå stapel i diagrammet nedan )

Japan är näst efter Kina den största marknaden för industrirobotar. Installationerna ökade med 22 % 2021 med 47 182 enheter. Japans operativa antal robotar i industrin är 393 326 enheter (+5%) 2021. Efter två år av minskande robotinstallationer i alla större industrier började antalet växa igen 2021. Japan är världens dominerande robottillverkningsland: Exporten av japanska industrirobotar nådde en ny toppnivå på 186 102 enheter 2021.

Republiken Korea var den fjärde största robotmarknaden i termer av årliga installationer, efter USA, Japan och Kina. Robotinstallationerna ökade med 2 % till 31 083 enheter 2021. Detta följde på fyra år av sjunkande installationssiffror. Antalet operativa robotar i Korea beräknades till 366 227 enheter (+7%).

Europa

Robotinstallationer i Europa ökade med 24 % till 84 302 enheter 2021. Detta representerar en ny topp. Efterfrågan från fordonsindustrin var stabil medan efterfrågan från den allmänna industrin ökade med 51 %. Tyskland, som tillhör de fem stora robotmarknaderna i världen, hade en andel på 28 % av de totala installationerna i Europa. Italien följde med 17 % och Frankrike med 7 %.

Antalet installerade robotar i Tyskland ökade med 6 % till 23 777 enheter 2021. Detta är det näst högsta antalet installationer som någonsin registrerats, efter toppen 2018 orsakad av massiva investeringar från bilindustrin. Antalet operativa robotar beräknades till 245 908 enheter (+7 %) 2021. Exporten av industrirobotar från Tyskland ökade med 41 % till 22 870 enheter, vilket översteg nivån före pandemin.

Italien är den näst största robotmarknaden i Europa efter Tyskland. Den huvudsakliga tillväxten sker i den den allmänna industrin. Robotinstallationerna ökade med 65 % till en ny rekordnivå på 14 083 enheter 2021. Antalet operativa robotar beräknas till 89 330 enheter (+14 %) 2021

Robotmarknaden i Frankrike rankades trea i Europa 2021 vad gäller årliga installationer och antal robotar i operativ drift , efter Italien och Tyskland. 2021 ökade robotinstallationerna med 11 % till 5 945 enheter. Det operativa lagret av robotar i Frankrike beräknades till 49 312 enheter, en ökning med 10 % jämfört med föregående år.

Storbritannien minskade industrirobotinstallationerna med 7 % till 2 054 enheter. Det operativa antalet robotar i drift beräknades till 24 445 enheter (+6%) 2021. Detta är mindre än en tiondel av Tysklands siffror. Bilindustrin minskade installationerna med 42 % till 507 enheter 2021.

Amerikas

År 2021 installerades 50 712 industrirobotar i region Amerikas, 31 % fler än 2020. Detta är en anmärkningsvärd återhämtning från pandeminedgången 2020 och andra gången som robotinstallationer i Amerikas översteg gränsen på 50 000 enheter, med 55 212 enheter 2018 satte riktmärket.

Nyinstallationerna i USA ökade med 14 % till 34 987 enheter 2021. Detta översteg den pre-pandemiska nivån på 33 378 enheter 2019 men var fortfarande avsevärt lägre än toppnivån på 40 373 enheter 2018. Bilindustrin är fortfarande överlägset nummer ett med 9 782 installerade enheter 2021. Efterfrågan har dock kontinuerligt minskat i fem år (2016-2021). 2021 minskade installationerna med 7 % jämfört med 2020. Installationer inom metall- och maskinindustrin ökade med 66 % till 3 814 enheter 2021, vilket placerade denna industri på andra plats när det gäller efterfrågan på robotar. Plast- och kemiska produktindustrin hade 3 466 robotar (+30 %) nyinstallerade 2021. Livsmedels- och dryckesindustrin installerade 25 % fler robotar, och nådde en ny toppnivå på 3 402 enheter 2021. Robotautomation i livsmedelsindustrin erbjuder hygieniska lösningar som ökade efterfrågan under Covid-19-pandemin.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen ”All Time High” – mer än en halv miljon robotar installerade globalt under 2021 visar den nya IFR World Robotics Rapport

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer