Anmälan till ”Fogningsdagarna och Svetsautomationsdagen” den 6-7 oktober i Eskilstuna

Fogningsdagarna är Svetskommisionens medlemsdagar som i år arrangeras i samarbete med SWIRA, Swedish Industrial Robot Association. Under två dagar kommer 150 nyckelpersoner inom svets- och fogningsindustrin samlas på Munktellmuseet i Eskilstuna. Programmet är mycket spännande och kommer att handla om smart industri, digitalisering, ny teknik, robotsvetsning och automation. 

Första dagen berör det som är högaktuellt i branschen och andra dagen fokuserar på robotsvets och automationslösningar. För dig som står i begrepp att starta eller precis har kommit igång med att automatisera din svetsprocess är detta rätt forum.

Läs mer om konferensens fogningsdagarnas program här och specifikt om svetsautomationsdagen här. Du kan välja om du vill vara med på hela konferensen eller bara en av dagarna. Anmäl dig här!