Är industriell automation på väg mot en vändpunkt?

McKinsey rapport juni 2023

Under de senaste decennierna har industriell automation utvecklats gradvis, med få förändringar i marknadsstrukturen. Men förändringstakten accelererar tack vare den  tekniska utvecklingen och makrotrender såsom reshoring, en global brist på kvalificerad arbetskraft och industrins gröna omställning.

Tekniska innovationer inom digitalisering, mjukvaror och ökad processorkraft förändrar kontinuerligt automationsmarknaden. På smartphonemarknaden omdefinierade iPhone och iTunes vad konsumenterna ville ha och hur de skulle få det. Idén om mjukvarudefinierade bilar som kunde uppdateras direkt – ibland kallade ”smartphones on wheels” – blev verklighet på fordonsmarknaden 2012.

Kommer också dagen när mjukvarudefinierad tillverkning kommer att förvandla butiksgolv till ”smarttelefoner med robotarmar”? En scenarioanalys av McKinsey tyder på att svaret är ja.

Enligt McKinsey kommer många av dagens mest avancerade trender inom tillverkningsteknik – som digitala tvillingar, robotar och andra enheter som kan programmera sig själva att bli vanliga i framtiden. Dessa trender kommer att möjliggöra ett ”mjukvarudefinierat” paradigmskifte för industriell automation.

Det är svårare att förutse när denna framtid kommer. Det kan komma om 15 år, men det kan också komma om fem år, beroende på hastigheten på tekniska framsteg och hur snabbt tekniken implementeras i olika industrisektorer. Vilken tidsram som visar sig vara korrekt har viktiga konsekvenser för företagens strategier på kort sikt. Leverantörer och slutanvändare kan bilda sig en egen uppfattning om denna tidsram genom att spåra brytpunkter i utvecklingen av tio viktiga automationstekniker.

För att få en bättre känsla av industriell automations nuvarande och framtida tillstånd genomförde McKinsey en undersökning av 188 industriella automationsanvändare och leverantörer. Insikter kom också från intervjuer med mer än 20 experter på området

Nittiofyra procent av användarna som deltog i  McKinsey:s undersökning sa att digitala lösningar kommer att vara viktiga för deras automationsarbete i framtiden. Användarnas fokus under de senaste åren har flyttats bort från egenutvecklade digitala lösningar. Femtiofyra procent av tillverkande företag använder nu OEM-partnerskap i ett försök att utveckla standardiserade industriella IoT-plattformar. Det är nära en åttafaldig ökning sedan 2019.

Enligt rapporten är det i första hand molntjänsteleverantörer som förändrar industriell automation mest. Dessa företag flyttar in i den inbäddade mjukvaru- och hårdvarudelen av automationsstacken och börjar ta en större del av utgifterna för industriell automation. Marknaden för molnuppkoppling och industriell IoT att växa snabbare än någon annan del av industriautomationsmarknaden.

Spelförändrande teknologier, mjuka programmerbara logiska styrenheter (PLC), digitala tvillingar och självprogrammerande robotik är bland de tio nyckelteknologier som inleder automatiseringens framtid se bild nedan: 

Rapporten identifierar också vilka parametrar som kan få tekniken att ta fart. Till exempel skulle framsteg inom anslutnings- och datautbytesprotokoll sannolikt stimulera tillväxten av mjuka PLC:er. Stigande arbetskraftskostnader skulle driva på mer utveckling och intresse för självprogrammerad robotteknik. AI utgör en stark möjliggörare för nästan alla de tio nyckelteknologierna.

Det finns två scenarier för framtiden för industriell automation som i grunden skiljer sig åt med den hastighet med vilken tekniken kommer att antas. Det första och mer sannolika scenariot är en gradvis marknadsutveckling. Det andra scenariot vilket också är möjligt innebär en mycket snabbare teknikövergång detta scenario skulle medföra dramatiska förändringar för automationsleverantörer.

Olika aktörer inom industriell automation kan göra en hel del saker idag för att förbereda sig för framtiden. Leverantörer av molntjänster kan utöka sitt domänkunnande och etablera partnerskap med etablerade automationsaktörer och systemintegratörer. Automationsföretag som tex robotillverkare kan överväga att stärka sina positioner inom mjukvara och i moln- eller IoT-plattformar. Automationsanvändarna dvs  tillverkningsfabrikerna måste snabbt vidta åtgärder för att utöka sin egen automations och digitala  kompetens.

Läs hela rapporten här

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Är industriell automation på väg mot en vändpunkt?

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer