Den globala marknaden för lagerautomation når 37,6 miljarder dollar år 2030

Marknaden är stor eftersom mer än 80% av lagren för närvarande inte har någon automatisering alls, enligt en ny rapport från Research & Markets i USA.

Lagerkapaciteten ökar snabbt över hela världen drivet av ökande e-handel. Som ett resultat, av detta så ökar användningen av robotautomatiseringslösningar kraftigt i lager och logistik branschen, målet är att effektivisera materialhanteringskapaciteten och därmed produktiviteten.

Under det senaste decenniet har cirka 15% av lagren automatiserats, men endast 5% använder sofistikerad automatiseringsutrustning och lösningar. Detta ger enorma marknadsmöjligheter för företagen i lagringsautomationsekosystemet eftersom mer än 80% av lagren inte har någon automatisering alls, konstaterar rapporten.

Under 2021 uppskattas automations tillväxten i lagerindustrin på nästan 38% till 19,5 miljarder dollar. Enligt uppskattningar förväntas den globala marknaden växa 1,5 gånger på medellång sikt och förväntas överstiga 37,6 miljarder dollar till 2030. Den beräknade sammansatta årliga tillväxten mellan 2021 och 2030 beräknas bli cirka 10%.

Rapporten fokuserar på de två vanligaste mobilrobotarna som används i lager och logistiksammanhang – automatiserade styrda fordon (AGV) och automatiserade mobilrobotar (AMR). Den mobila robotmarknaden uppskattades till 2,5 miljarder dollar år 2020 och förväntas växa till cirka tio gånger än den nuvarande marknaden 2030. Tillväxten kommer huvudsakligen att drivas av AMR. Mer än 55 000 AMR såldes 2020 för lager och logistikapplikationer, vilket har tredubblats jämfört med försäljningen 2018.