DET DANSKA ROBOTIK- OCH INNOVATIONS-TÅGET ÅNGAR PÅ OCH SES NU SOM VÄRLDSLEDANDE!

Den globala avmattningen som många pratar om verkar inte ha nått Danmark. I alla fall så är det inga såna signaler när man pratar med folk på den stora bransch-begivenheten i Danmark – HI Tech & Industry-Mässan. Aktuell Produktion besökte ”HI-mässan” i oktober i år och spanade in såväl det danska ”robot-undret” som trender och konkreta lösningar.

Hi Tech & Industry Scandinavia hävdar att man är Skandinaviens största industri- och teknologi-mässa, och den går av stapeln i MCH (Messe Center Herning) i Herning vartannat år. I år med 6 avdelningar; Automation& Robotics, Verktyg, svets och produktionsförnödenheter, intern logistik,vindenergi och underleverantörer. Alltså en mix av Elmia;s”produktionsmässor”. Parallellt med utställningen kördes mängder av seminarier och events. Mässan drivs av närmare 20 branschorganisationer och fackföreningar vilket borgar för en stor uppslutning på eventet, som nu genomfördes för 55:e gången.Årets mässa bjöd på över 706 utställare och attraherade 20 453 besökare, vilket är på samma nivå som 2017, när man hade 20 787 besökare. Det finns en väldig fokusoch energi runt robotik, automation och modern industriteknik på mässan, och det känns som om Danmark lyckats samla såväl myndigheter,akademi, fackföreningar och branschorganisationer i en kraftig satsning mot effektiv produktion.

VÄXER SÅ DET KNAKAR

”Robotindustrin i Danmark sysselsätter i dag 8 500 personer som omsätter 2,4 miljarder Euro, och prognosen är att det kommer att växa till 25 000 personer och 7 miljarder Euro 2025”. Nämnda siffror framgår av en rapport genomförd av Damvad Analytics, på uppdragav Robotics Alliance. I rapporten tar man till ord som ”Denmark´s roboticsindustry is world-leading”. I Danmark går tillverkningsindustrin i takt med fackföreningar, staten och utbildningsväsendet– som med stöd av robotkultur, entreprenörskap och riskkapital ger fantastiska resultat!I samma takt som Danmark stärkt sitt varumärke som ett ”robotland” så har tillgången till riskkapital ökat. Försäljningen av Universal Robots och MIR har dessutom inbringat många miljarder till några danska superentreprenörer, som ser att det går att göra mycket mer inom robotbranschen. Riskkapital finns det alltså gott om, och parar man det med en kultur, miljö och framåtanda som nu råder i Danmark så kommer stordåd att uträttas, även framöver.

TEKNOLGISK INSTITUT ÄR MOTOR INOM DANSK INNOVATION

En central företeelse inom dansk industri och innovation är ”Teknologisk Institut” som består av över 70 laboratorier och över1000 medarbetare, med fokus på innovation. Verksamheten hade intäkter på 1,1 miljarder danska kronor under 2018 och gjorde ett överskott på 42 miljoner Dkr. Ett överskott som direkt går direkt tillbaka till dansk industri.

Saxat ur Tidningen Aktuell Produktion Text Tord Käck