Bild tagen från Europeiska unionen.

EU lanserar en AI-driven robotstrategi 2025

Strategin kommer att behandla alla aspekter kring AI utveckling och robotteknik i de 27 medlemsländerna inom EU för att säkerställa att Europa förblir en viktig aktör inom området. Strategin kommer att kopplas till andra relevanta kommissionsplaner, såsom AI på arbetsplatsen och AI-akten.

En ökad efterfrågan på robotar inom sektorer som hälsovård, livsmedelsproduktion, logistik och tillverkning har ökat trycket på EU att införa standardiserade regler för AI-drivna robotar.

Strategin är avsedd att bidra till att säkerställa en ansvarsfull och etisk implementering av robotar och kommer särskilt att granska risker och åtgärder för integritet, cybersäkerhet, öppenhet samt ansvar, enligt protokollet från ett möte med en intern expertgrupp. Detta gör Europa till den näst största globala regionen när det gäller implementering av AI och robotteknik, efter Kina.

EU-institutionerna nådde förra månaden en preliminär överenskommelse om regelboken för AI. Vissa tekniska detaljer måste fortfarande förhandlas men en överenskommelse om dessa återstående delar förväntas komma inom kort.

Under det senaste decenniet har den europeiska industrirobotindustrin växt betydligt; medlemsländerna installerade tillsammans nästan 72 000 enheter år 2022 – en ökning med sex procent jämfört med föregående år, enligt siffror från International Federation of Robotics.

En samordnad handlingsplan om robotteknik, publicerad av kommissionen år 2021, uppmanade medlemsländerna att inrätta nationella robotplaner. Det interna memorandumet säger att EU-länderna nu kommer att ombedjas att ge en översikt över sina nationella strategier, vilket kommer att ligga till grund för samrådsmöten om den gemensamma strategin som är planerade att börja i februari.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen EU lanserar en AI-driven robotstrategi 2025

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer