Exporten på väg tillbaka för Sveriges SME – allt fler tror på ett bättre fjärde kvartal

Coronapandemins påverkan på svenska små och medelstora företags export avtar. I juni sa en tredjedel av företagen att deras export minskat kraftigt eller helt upphört. I september säger vart femte företag samma sak. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

Även framtidstron är på väg tillbaka. I juni trodde mer än hälften (52 procent) av företagen att deras export skulle fortsätta att minska, eller helt upphöra, under Q3. I september säger vart tredje (31 procent) samma sak om Q4.

– Det ser allt bättre ut. Vi ser nu början till en normalisering. Den oro som vi såg bland små och medelstora exportföretag i våras är delvis borta. Bank och finansmarknaden börjar nu också att fungera som vanligt, men det finns fortfarande en osäkerhet i marknaden, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN.

Sveriges små och medelstora företag stod 2019 för drygt 41 procent av Sveriges totala export på 1 496 miljarder kronor. Samma år fanns det totalt 48 318 exporterande små och medelstora företag i Sverige.

Under finanskrisen försvann drygt 7 000 svenska små- och medelstora företag från exportmarknaderna. Det tog drygt tio år innan antalet var tillbaka på samma nivå som före krisen. En av orsakerna till det var brist på extern finansiering.

– Små och medelstora företag är viktiga för Sveriges totala export. Det som hände under finanskrisen får inte hända igen. Våra undersökningar både i juni och nu i september visar att så heller inte är fallet under denna kris. Det är få företag som saknat eller saknar tillgång till extern finansiering för att kunna driva verksamheten vidare i väntan på att exportmarknaderna öppnas upp igen, säger Carl-Johan Karlsson.