Fem megatrender som driver automatisering i tillverkningsindustrin

Artikel i Forbes av Kevin O’Marah Jan 2023 Fritt översatt av Ove Leichsenring 

1 Demografi förändringar

För första gången sedan 1960 har Kina en krympande befolkning, detta är inte någon överraskning. När länder utvecklas ekonomiskt tenderar befolkningsökningen att stagnera eller minska. Detta gäller även för Japan, Korea och större delen av Europa. Världens befolkningstillväxt saktar ner och förväntas plana ut under detta århundrade till cirka 10,4 miljarder. Men det innebär också 10 miljarder potentiella kunder som kommer att efterfråga alltmer produkter under de kommande decennierna. För att hålla jämna steg med den växande efterfrågan måste den globala tillverkningskapaciteten skalas upp kraftigt samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera personal. Indien kommer delvis att täcka upp för ett åldrande Kina, men samma dynamik kommer att utspela sig där. När människorna blir rikare och äldre så kommer lågkostnadsarbete inte längre att vara ett alternativ för att skala upp tillverkningskapacitet, ökningen måste ske med hjälp av ökad automation. Automationstrenden är redan tydlig i Kina, mer hälften av alla industrirobotar som såldes  globalt under 2021 installerades i Kina.

2 Ökad Regionalisering

Globaliseringens tillbakagång och uppkomsten av regionala leveranskedjor har börjat. Handeln som andel av global BNP toppade 2008 med 61 % och har fallit sedan dess. Det ökade trycket från handelskrig, verkliga krig och en pandemi har medfört att företag i allt högre takt bygger in en ökad säkerhet i sina försörjningskedjor. ”Reshoring ”och ”nearshoring” är mycket heta företagsstrategier som innebär att etablera mindre riskfyllda leveranskedjor med mindre koldioxidintensiv frakt och hantering, snävare ledtider och ökad närhet till kunderna.

Automatisering är en nyckelfaktor för att dessa strategier skall fungera fullt ut. Ökad produktivitet, förbättrad kvalitetskontroll, effektiva datauppkopplingar mot produktionsutrustning medför en effektiv styrning av tillverkningsprocessen vilket garanterar säkra leveranser.

Handelsstriden mellan USA och Kina om halvledare kommer att leda till nya investeringar och teknisk innovation i fler länder och regioner. Ökade statliga stöd till ”strategisk” teknik kommer att subventionera kostnaderna för att rulla ut ny produktionskapacitet. Den nya strategiska tillverkningskapaciteten kommer i hög grad att bygga på Automation ,IoT, AI och smart digitalisering. 

3 Gapet mellan Arbetskraftskostnader och Robotpriser ökar.

Gapet mellan arbetskraftskostnader och priset för industrirobotar har kontinuerligt ökat i alla industrialiserade länder . Priset på robotar har gått ner samtidigt som robotarnas prestanda och tillämpningsområden har ökat. Det stora kostnadsgapet gör det lättare att räkna hem robotautomationsinvesteringar. I en mindre robotautomationsanläggning utgör roboten oftast den största kostnaden. Automatisering ökar företagets produktivitet och därmed  konkurrenskraft. Dessutom kan många tunga och hälsofarliga arbeten elimineras. 

US bureau of labor statistics and ARK invest data

4 Industrins ökande Kompetensbehov

Industrin har mycket stora behov av att rekrytera kompetent personal som möter de höga kunskapskrav som ställs i modern industriproduktion. Företag med avancerad produktionsteknik och automation har större förmåga att locka till sig och behålla ungdomar och utveckla den nödvändiga kompetensen internt i företaget. För att klara sig i den globala konkurrensen måste företag satsa på avancerad och modern produktionsteknologi som attraherar ungdomar.

5 Digitalisering av Leveranskedjor ,e-handel och ständigt förändrade efterfrågemönster

Trots all teknik som investerats i automation och digitalisering i våra fabriker så är det ingenting jämfört med den massiva digitaliseringen av efterfrågekedjor som pågår. iPhones, e-handel och sociala medier uppvisar en mycket större digital kraft än robotarna och MES-systemen i våra fabriker.

TikTok har cirka 1,6 miljarder användare som i genomsnitt spenderar 11 minuter per session på att titta på 20-30 sekunders videor från miljontals influencers. Det är just nu den hetaste trenden inom marknadsföring, men det är knappast den sista. Det gör att nya produkter, nya kanaler och nya användarupplevelser ständigt efterfrågas och med allt kortare produktlivscykler. Automatisering kommer att vara den viktigaste komponenten för att snabbt skala upp produktionen av en ”hitprodukt” medan efterfrågan är mycket stor. Detta är omöjligt att uppnå om man måste anställa personal vid varje kapacitetsökning. Att automatisera tillverkningsprocesser som klarar både volym och variant flexibilitet är ingen lätt uppgift, men det är det enda sättet att hänga med i den accelererande och det ständigt förändrade efterfrågemönstret hos konsumenterna.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Fem megatrender som driver automatisering i tillverkningsindustrin

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer