Flera verktygsmaskiner måste betjänas med robot!

Vi ser en kraftig ökning av verktygsmaskiner som säljs, eller kompletteras, med någon form av robotiserad maskinbetjäning – eller ”automation” som många i branschen vill kalla det. Antalet ingenjörsföretag som levererar robotlösningar för verktygsmaskiner ökar också.
Men i en nyligen, helt ovetenskaplig, undersökning gjord inom SVMF och SWIRA så kommer vi fram till att runt 7000 verktygsmaskiner fortfarande betjänas manuellt. Undersökningen bygger på statistik från SVMF, med en antagen maskinlivslängd på 25 år och under den tiden har det levererats ca; 15 000 verktygsmaskiner i Sverige. Om vi från den siffran tar bort alla svarvar som har någon form av stångmatning (som ju också är en form av ”betjäning”), alla fleroperationsmaskiner med palettsystem, maskiner som står på ”verktygsavdelningar” och maskiner som kommer in till Sverige med betjäningslösning från maskintillverkaren samt redan levererade robotceller, så landar vi på 7000 manuellt betjänade maskiner i Sverige. Alltså maskiner där det är en operatör spenderar mycket av sin tid med att sätta i, och ta ur, detaljer. Vi kan leka med att den siffran är fel och att det är 4-5000 verktygsmaskiner som är manuellt betjänade – men problemet kvarstår. Dessutom så finns det ju många maskiner som inte är ”verktygsmaskiner”, och därmed inte finns med i SVMF;s statistik, som kan/bör robot-betjänas så 7000, eller mer, är säkert en rimlig siffra.
Har vi verkligen råd med så många manuellt betjänade maskiner? En verktygsmaskin är alltid en investering i stora pengar – ofta från en miljon och uppåt – och att en sån investering står overksam mer än nödvändigt är svårt att försvara i den tuffa konkurrens vi lever i. När det dessutom är svårt att få tag i kompetent arbetskraft – CNC operatörer – så är det extremt svårt att försvara att den kompetenta arbetskraft man har spenderar sin tid med att plocka i, och ur, detaljer i en maskin.
Tekniken går framåt och robotcellerna blir både enklare, smartare och mer flexibla – och standardiserade Backar vi tillbaka några decennier i tiden så var ofta en robotinstallation förenad med mängder av ingenjörstimmar och, inte sällan, var resultatet en komplicerad anläggning med tveksam användarvänlighet. I dag har priserna på robotarna kommit ner och alltfler har tagit fram standardiserade robotceller för maskinbetjäning med ett väl utvecklat användargränssnitt som gör handhavandet enkelt. Visionlösningar för ”bin picking” är också allt vanligare.
Men en mycket viktig parameter är att robotcellerna blir mer standardiserade, vilket gör att man faktiskt kan flytta runt en robotcell till den maskin som behöver den som mest. Vi ser även mobila robotlösningar i dag, med just det syftet – sätt roboten på den maskin som behöver det just nu.
”I dag går det att göra en lönsam automation av småserietillverkning ”Personligen skulle jag vilja se mer av hyrlösningar för maskinbetjäning, vilket också är möjligt tack vare att cellerna blir standardiserade. Jag tror att ”Kalles Mekaniska” skulle attraheras av en hyrlösning – för med dagens lösningar så är det försvarbart att automatisera även för mindre volymer.

Krönika i Aktuell Produktion : Tord Käck, Konsult SVMF