Fortsatt uppåtgående trend för lagerautomation 

Enligt Makreo Research and Consulting har lagerautomation ökat med 3,55 miljarder dollar, under tidsperioden 2002-2018. Fram till slutet av 2023 förväntas den globala marknaden för lagerautomatisering som inkluderar robotteknik, logistik, pallning, sortering och andra teknologier vara värd 21,7 miljarder dollar.

Den här tillväxten kommer att fortsätta eftersom mer än 80% av lagren saknar automatisering, enligt undersökningen, endast 20% av lagren har automatiserat lagerhanteringen i olika grad.

Pandemin har haft betydande påverkan på lagerhanteringen eftersom allt fler konsumenter övergick till online-shopping, vilket ökade efterfrågan på e-handelslager och distributions-tjänster. Lagren tvingades mycket snabbt att parera den ökande efterfrågan vilket resulterade i omfattande arbetskraftsbrist i leverans och transportkedjan, vilket orsakade stora utmaningar.

Ett effektivt lager måste klara att hantera en ständigt föränderlig marknad då är flexibilitet avgörande, enligt rapporten. Ett sätt att öka flexibiliteten är att öka användningen av Cobots, eller samarbetande robotar som arbetar tillsammans med människor i lager för att öka produktiviteten och minska andelen fel . I lagret kan robotarna användas för plockning, packning, inspektion och pallning. Genom att automatisera dessa tillämpningar ökade lagerproduktiviteten med 30%, enligt en Darex-studie.

En annan trend är användningen av autonoma mobila robotar (AMR) som arbetar självständigt i lager. De använder sensorer som avkodar och förstår sin omgivning för att utföra detta. Automatiskt styrda fordon (AGV) följer etablerade vägar med en operatör ombord. Både AMR och AGV används i lager för att utför tunga och repetitiva uppgifter.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Fortsatt uppåtgående trend för lagerautomation 

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer