Hedersomnämnande till OP Teknik i IVA:s företagstävling Smart Industri

OP Teknik som medverkar i robotlyftet har fått ett hedersomnämnande i Ingenjörsvetenskapsakademiens IVA:s företagstävling Smart Industri.
Tävlingen uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Syftet är att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt.

OP Teknik tilldelas ett hedersomnämnande för att genom intressant och spännande teknik leverera en viktig pusselbit i den cirkulära ekonomin – intelligent avfallssortering med hjälp av AI och robotteknik.

Finalister och vinnare utses baserat på hur väl företaget uppfyller följande kriterier:
• Den digitala utvecklingen (digitaliseringen) är genomförd och har lett till bevisade effekter
• Förenklade processer inom engineering och design
• Produktivitetstillväxt
• Effektivare resursutnyttjande
• Nya kunderbjudanden och affärsmodeller
Alla tävlingssbidrag granskas av en urvalskommitté och företagstävlingens jury utser därefter ett antal finalister som intervjuas ytterligare innan pristagare och mottagare av hedersomnämnanden utses.