IERA Award 2021 går till ABB PIXELPAINT Bilmålning

Ingen mer färg går förlorad med den nya tekniken, tidigare slösades 20 till 30 procent av färgen på grund av översprutning. PixelPaint bläckstrålehuvud applicerar 100 procent av färgen på fordonets yta – vilket förbättrar miljöpåverkan. Tekniken ökar också avsevärt effektiviteten i bilmålning. Tidigare var det en tids- och arbetskrävande process att använda en tvåfärgad eller anpassad design. Fordonet måste passera genom målningslinjen två gånger. Med den nya tekniken ökas målningshastigheten med 50 procent för kundanpassade målningsmönster. PixelPaint eliminerar också processen att maskera och avmaskera varje bil, vilket hjälper till att minska flaskhalsar

© ABB Robotics

© ABB Robotics

Se filmen på YouTube