IFR – The Impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs

I detta dokument redogörs IFR: s yttrande om effekterna av automatisering – särskilt robotar – om produktivitet, konkurrenskraft och sysselsättning. IFR är inte ett politiskt institut. Men denna rapport innehåller de viktigaste slutsatserna från en rad experter på lämpligt politiskt svar för att säkerställa löpande positiva resultat från automatisering och den pågående utvecklingen och upptagandet av roboter, med vilka vi håller med.

Ladda ner dokumentet (högerklicka på länken och välj spara som…) > IFR The Impact of Robots on Employment