IFRs svar på Bill Gates uttalande om att robotar bör beskattas

IFR har svarat i ett pressmeddelande på Bill Gates uttalande om att robotar bör beskattas.

Frankfurt, 27 februari 2017 – Bill Gates senaste idé att beskatta robotar syftar till att lösa ett problem som inte finns: empirisk analys av ekonomiska data och prognoser visar att automation och användning av robotar skapar nya arbetstillfällen genom att öka produktiviteten. Detta är i linje med de historiska erfarenheterna av tekniska revolutioner, sågs senast när datorer och programvara automatiserade näringslivet. Att beskatta produktionsverktyg i stället för vinster skulle ha en negativ inverkan på konkurrenskraften och sysselsättningen. Detta är förmodligen anledningen till att Europaparlamentet förkastade idén att införa en robotskatt och International Federation of Robotics instämmer starkt med detta beslut.

Läs hela pressmeddelandet här