Industrins orderingång ökade i November

Industrins totala orderingång ökade med 3,8 procent i november 2020 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade orderingången med 5,7 procent i kalenderkorrigerade tal.
En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 97,3 procent jämfört med oktober.
Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med oktober ökade hemmamarknaden med 0,6 procent och exportmarknaden ökade med 5,0 procent, båda i säsongrensade tal.
Orderingången ökade på årsbasis
På årsbasis ökade den totala orderingången med 5,7 procent i jämförelse med november 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 1,5 procent och från kund i utlandet ökade den med 10,9 procent.
Under 2020 har den totala orderingången varit 4,5 procent lägre än motsvarande period, januari-november 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 4,6 procent och exportmarknaden minskade med 4,4 procent.

Statistiknyhet från SCB 2021-01-08 9.30