Industrirobotförsäljningen ökar globalt med 29%

Den globala försäljningen av industrirobotar nådde den nya rekordnivån på 380 500 enheter 2017. Det är en ökning med 29 procent jämfört med föregående år (2016: 294 300 enheter). Kina stod för den största ökningen med 58 procent. Försäljningen i USA ökade med 6 procent – i Tyskland med 8 procent jämfört med föregående år. Dessa siffror är de första resultaten från World Robotics Report 2018, som kommer att publiceras av IFR i sin helhet under hösten 2018.

Bilindustrin leder den fortsatta efterfrågan på industrirobotar. År 2017 såldes cirka 125 200 enheter i detta marknadsegment – vilket motsvarar en tillväxt på 21 procent. De starkaste tillväxtsektorerna år 2017 var metallindustrin (+54 procent), el / elektronikindustrin (+27 procent) och livsmedelsindustrin (+19 procent).

När det gäller försäljningsvolymen har Asien de starkaste enskilda marknaderna: Kina installerade cirka 138 000 industrirobotar 2017, följt av Sydkorea med cirka 40 000 enheter och Japan med cirka 38 000 enheter. I Amerika är USA den största marknaden med cirka 33 000 industrirobotar sålda, och i Europa är det Tyskland med cirka 22 000 enheter sålda.

”Försäljningen av industrirobotar fortsätter i en imponerande takt över hela världen”, säger Junji Tsuda, president för International Federation of Robotics. ”Viktiga trender som digitalisering, förenkling och samarbete mellan människor och robotar kommer ytterligare att driva denna utveckling.”

Digitaliseringen innebär att produktionen blir alltmer kopplad till den virtuella datavärlden, och öppnar helt nya möjligheter till analyser – maskininlärning etc. Robotar kommer att förvärva nya färdigheter genom automatiska inlärningsprocesser. Samtidigt arbetar robotbranschen för att förenkla programmering och installation av robotar. I framtiden bör industrirobotar tex vara enklare och snabbare att programmera med hjälp av intuitiva förfaranden. En sådan teknik är inte bara attraktiv för etablerade användare utan också för små och medelstora företag som kan använda tekniken för att introducera automation utan att behöva ha mycket erfaren eller kompetent personal. Denna utveckling banar också väg för den tredje stora robottekniken: samarbete mellan människor och robotar utan skyddshinder vilket öppnar för nya applikationer och högflexibla produktionsprocesser.

Läs mer på: http://www.ifr.org