Industrirobotförsäljningen satte nytt rekord 2018 -men ökningstakten har minskat drastiskt.

Enligt International Federation of Robotics ( IFR ) uppgick den totala industrirobotförsäljningen under 2018 till 384.000 robotar vilket är 1% högre än 2017 (382.000 ) Även om ökningstakten minskat så är nivån fortfarande All Time High. Siffrorna från IFR är fortfarande preliminära, den fullständiga statistiken kommer i höst!

Enligt IFR så kan man nu se en tydlig försäljnings avmattning av robotar i fordonssektorn som globalt har minskat med -6%. Även elektroniksektorn uppvisar minskade globala försäljningsvolymer med -8%.

Geografiskt så ökar försäljningen i Americas och Europa med +6%. Asien minskar däremot med -1%. Trots nedgången i Asien så köpte Kina förra året 137.000 industrirobotar vilket är mer än vad Americas och Europa köpte tillsammans.

Om vi ser på dom nordiska länderna så kan man notera att robotförsäljningen har ökat både i Finland (+17%) och Danmark (+16%) medan Sverige backar ( -11 %) Det är för tidigt att säga vad minskningen i Sverige beror på men det verkar vara kopplat till att robotinvesteringar i metallbearbetande industri och hos fordonsunderleverantörerna minskat under 2018 jämfört med 2017.

Ove Leichsenring / Ordförande SWIRA