PILAR ger robotlyft i företagen!

  PILAR projektet som är en del av Robotlyftet genomförde sitt sista seminarium i Borås den 25 September. Robotautomationseminariet och Automation Expo fick mycket positiv feedback från deltagarna. Under seminariet fick företagen möjligheten att [...]

Robot som dansar !

Ett bra exempel på vad robottekniken kan åstadkomma kan upplevas på Stockholms Stadsteater i höst där Fredrik ”Benke” Rydman dansar till Stravinskijs ”Våroffer” tillsammans med en traditionell industrirobot. Publiken får här uppleva det senaste inom [...]

Anmälan till Robotlyftet:s Automationsseminarier !

Robotlyftet är Tillväxtverkets program för att främja automatisering och robotisering inom mindre och medelstora företag i tillverkningsindustrin. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stor [...]