Svensk ekonomisk produktivitet måste upp på dagordninge...

Facken inom industrins produktivitetskommission har publicerat en rapport om Sveriges produktivitet av seniorekonom Klas Eklund. Det främsta budskapet är att produktiviteten måste prioriteras högre och att en rad reformer och omfattande invester [...]

Valets viktigaste fråga saknas i debatten !

IFR – The Impact of Robots on Productivity, Emplo...

I detta dokument redogörs IFR: s yttrande om effekterna av automatisering – särskilt robotar – om produktivitet, konkurrenskraft och sysselsättning. IFR är inte ett politiskt institut. Men denna rapport innehåller de viktigaste slutsatser [...]

IFR pressrelease – Robotar gynnar den amerikanska...

Frankfurt, Chicago, Apr 25, 2017 – Den amerikanska bilindustrin har installerat ett nytt rekord på cirka 17.500 industrirobotar i 2016. Under de senaste sju åren, den operativa antalet ökat med cirka 52.000 enheter (2010-2016) enligt IFR. Under [...]

IFRs svar på Bill Gates uttalande om att robotar bör be...

IFR har svarat i ett pressmeddelande på Bill Gates uttalande om att robotar bör beskattas. Frankfurt, 27 februari 2017 – Bill Gates senaste idé att beskatta robotar syftar till att lösa ett problem som inte finns: empirisk analys av ekonomiska [...]

Bill Gates vill beskatta robotar

EU föreslår att lägga en skatt på Robotar !

”IFRs ståndpunkt om de föreslagna EU-bestämmelser om robotteknik ” The International Federation of Robotics (IFR) welcomes the Legal Affairs Committee’s recognition of the importance of robotics to European competitiveness, particularly f [...]

Robotar skapa nya och bättre jobb

Fler robotar skapar tillväxt, nya och bättre jobb – Dansk Metal Det skriver Troels Lund Poulsen, företag och tillväxt minister, Karsten Dybvad, adm. Dir. för Dansk Industri och Claus Jensen, federal ordförande i den danska Metall i Jyllands-Pos [...]