Produktionslandet Danmark

Produktion i Danmark har utsetts till ett strategiskt prioriterat område av den Danska regeringen

Ta del av ny kunskap och inspiration på Elmia Automatio...

Fyll på med ny kunskap och inspiration. En stor del av kunskapsutbytet sker ute i mässhallarna mellan utställare och besökare, men också genom de öppna scenprogrammen. Där kan du lyssna till branschens profiler, experter och branschföreningar som tar [...]

Kina accelererar robotutvecklingen 

Kina hoppas på att accelerera användningen av robotteknik inom tillverkning, jordbruk, arkitektur, logistik, energi, hälsovård, utbildning, äldrevård, kommersiella samhällstjänster samt i tillämpningar för nödsituationer och extrema miljöer.

Utställarlistan för Elmia Automation är publicerad

Över 130 företag har bokat monter på Elmia Automation den 14-17 maj 2024 vilket är nytt rekord. 

Elmia Automation – Laddad med Spännande Nyheter o...

Årets mässa präglas av teman som Hållbar Industri, Smart Industri och Omställbar Industri.Med fokus på innovation, teknologi och robotautomation för den tillverkande industrin

Kompetensbrist hotar industrins konkurrenskraft

Industrins automatisering driver på efterfrågan mot yrken som kräver ökad teknisk kompetens. Enligt International Federation of Robotics (IFR) förväntas över 50% av de anställda inom tillverkningsindustrin arbeta med robotar om tio år.

De fem viktigaste Robot Trenderna 2024 enligt IFR

Det globala beståndet av industrirobotar har nått en ny rekordnivå med cirka 3,9 miljoner enheter. Den kraftiga efterfrågan drivs av en rad spännande teknologiska innovationer. International Federation of Robotics rapporterar om de viktigaste trender [...]

Hållbar pressgjutning ger ökad konkurrenskraft för sven...

Genom en avsiktsförklaring mellan RISE och Volvo Cars, Volvokoncernen och Scania inleds arbetet med projekteringen av ett nationellt center för hållbar gjutning för nya hållbara material, tekniker och processer i tillverkningsindustrin.

Ny rapport: Stort kompetensbehov i industrin  

De stora teknikskiften som pågår till följd av digitalisering och övergången mot klimatneutralitet utgör en av de största omställningarna för näringslivet på flera generationer. Det innebär helt nya förutsättningar för industrin och arbetsmarknaden i [...]

EU lanserar en AI-driven robotstrategi 2025

Europakommissionen har meddelat att man kommer att publicera ett EU-omfattande strategidokument 2025 för att säkerställa samordning när det gäller införandet av robotteknik driven av artificiell intelligens (AI).