Robotar och framtidens arbetsplats !

Med 309 Robotar per 10 000 anställda är robotdensiteten i tysk tillverkningsindustri den tredje högsta världen. Samtidigt uppgick antalet anställda i Tyskland till 44 miljoner år 2017, den högsta siffran sedan återföreningen. Den snabba spridningen a [...]

Kina slår historiskt rekord i automation

Frankfurt den 16 aug 2017 – Kina har snabbt blivit en global ledare inom automation. Från 2018 till 2020 är en försäljningsökning mellan 15 och 20 procent i genomsnitt per år möjligt för industrirobotar. Den årliga försäljningsvolymen har för n [...]

CRIA rapport om robotutvecklingen i Kina under första h...

IFRs systerförbund CRIA (China Robot Industry Alliance) rapporterar om försäljning av industrirobotar från kinesiska robotleverantörer, under första halvan av 2016 i Kina. Läs hela rapporten här (eng)