Har du planer på en automationslösning i din produktion...

Funderar du på frågor som: -Vilka förbättringar kan automation tillföra i vår verksamhet? -Hur börjar vi? -Vilka krav ska vi ställa? -Hur upphandlar vi för att nå det resultat vi önskar? I Pilar projektet som är en del av tillväxtverkets […]

Nytt automations center i Växjö

Ett nytt automationscenter, EPIC, invigdes den 21 augusti på Linnéuniversitet i Växjö. Visionen är att kunna förse tillverkningsföretagen i regionen med den tekniska kompetensförsörjningen de behöver, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Epic ska [...]