Konkret plan för att stärka det europeiska näringslivet


European Round Table of Industrialists, ERT, har nu utvecklat en konkret plan för att kraftigt stärka Europas näringsliv. Ordföranden i ERT, Europas viktigaste näringslivsorganisation, är Carl-Henric Svanberg AB Volvo. ERT strävar efter ett starkt, öppet och konkurrenskraftigt näringsliv i Europa .

För första gången har ledamöter i ERT gemensamt kommit överens om en rad åtaganden som syftar till att höja medborgarnas välstånd i EU. ERT-medlemsföretag investerar idag över 50 miljarder euro per år i FoU och är redo att investera ännu mer. Vidareutveckling av näringslivets digitala omvandling och implementering av AI strategier är viktiga fokusområden. ERT kommer att verka för ökad, lärlingsutbildning och öka den företagsinterna utbildningen inom områden som digitalisering och automatisering, dessutom kommer ERT att verka för utveckling av en effektiv och smart industripolitik inom EU i syfte att skapa en konkurrenskraftig europeisk industri. Hoppas att denna satsning av ERT och EU även leder till att industrifrågor och industrins konkurrenskraft lyfts upp tydligare på den Svenska politiska arenan. Läs mer

Ove Leichsenring

Ordförande SWIRA