Kraftig ökning av Robotinstallationerna  i Kina

Antalet installerade Industrirobotar i Kina visade en kraftig tillväxt under 2021 med ett nytt rekord på 243 300 enheter vilket är en ökning med 44 % jämfört med föregående år. Dessa preliminära uppgifter har publicerats av International Federation of Robotics.

Kina ledde den globala återhämtningen efter Covid-19-pandemin och stod för hälften av de globala robotinstallationerna 2021″, säger Marina Bill, ordförande för International Federation of Robotics. ”Tillväxten är stark inom alla branscher med el och elektronik som den dominerande sektorn som visar en uppgång på 30 % med 81 600 installerade robotar. Även fordonsindustrin visade en stark återhämtning främst drivet av elbilstillverkningen i Kina. Fordonsegmentet steg med 89 % med 50 700 installerade robotar

Den kinesiska regeringen stöder robotautomation

Den åldrande befolkningen i kina och bristen på arbetskraft driver tillväxten av robotautomatisering.

Kina driver en kraftfull robotiseringsstrategi av tillverkningsindustrin. I den nya femårsplanen för robotindustrin, släppt av ministeriet för industri och informationsteknologi (MIIT) i Peking,så fokuserar man kraftfullt på att främja innovation och utveckling inom robotikområdet – vilket gör Kina till en global ledare inom robotteknologi och industriell automation.

Samtidigt strävar statliga myndigheter efter att öka sysselsättnings- och entreprenörsmöjligheter bland högskoleutexaminerade. I juni tillkännagav ministeriet för mänskliga resurser och social trygghet 18 nya yrken inklusive ”robottekniker”. Yrket skall fokusera på forskning och utveckling av styralgoritmer och operativsystem för robotar, samt användning av digital simuleringsteknik.

”Kina har fortfarande hög potential för ytterligare tillväxt”, säger Marina Bill. ”Landets robottäthet i tillverkningsindustrin uppgår till 246 industrirobotar per 10 000 anställda och rankas därmed på en nionde plats i världen 2020. För tio år sedan var Kinas robottäthet bara 15 enheter.”

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Kraftig ökning av Robotinstallationerna  i Kina

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer