Logistiksektorn driver den professionella servicerobotförsäljningen

I den nyligen publicerade rapporten från IFR ”World Robotics 2018 Service Robots” prognostiseras en fortsatt ökning inom försäljningen av mobila robotar i logistiksektorn. Försäljningen av automatiserade / autonoma guidade fordon (AGV) beräknas uppnå en försäljning av 17,5 miljarder US-dollar under perioden 2019 och 2021.

Boomen i logistikrobotar drivs delvis av tekniska framsteg och delvis genom affärsmodellförändringar som tex e-handel.

Tillgång till avancerade sensorer och visionsteknik innebär att robotar nu kan röra sig fritt i lager och fabriker- Robotarna kan känna av och reagera på rörelser från människor och föremål utan att behöva dyrbar extern infrastruktur för navigering. Traditionella AGV-enheter är programmerade att följa fördefinierade rutter, vägledda av golvmarkering och / eller sensorer. Om dessa AGV-enheter stöter på ett hinder måste de vänta tills deras fördefinierade sökväg rensas innan de går vidare. Idag kan AGV: er planera och köra en optimal väg i realtid, dessutom kan dom beräkna och köra en annan rutt om det finns hinder i vägen. Detta gör det möjligt för robotarna att navigera i fabriker och lager där arbetare rör sig fritt. AGV:er erbjuder stora fördelar tex inom sjukvården där sjuksköterskor tillbringar så mycket som 20% av sin arbetsdag med att transportera utrustning och mediciner.

Boomen i e-handel är en av de affärsmodellförändringarna som driver användandet av AGV. Ekonomen Michael Mandel rapporterar att i USA skapades 355 000 e-handelsjobb mellan 2007 och 2016 vilket var sju gånger mer än vad man förlorade i den allmänna detaljhandeln under samma period.

Förändringar i tillverkningsprocesser skapar också efterfrågan på mobila robotar. Kundernas efterfrågan på fler produktvarianter leder till mindre seriestorlekar och driver ett skifte från fasta robotautomationceller till koncept med rörliga robotar som kan flyttas mellan olika produktions avsnitt. 

Vissa tillverkare introducerar nya produktionsmetoder vid tex monteringsuppgifter där de erforderliga komponenterna beställs vid rätt tid och transporteras direkt från lastningsfacket till monteringsstationen. Detta kräver AGV:er som kontinuerligt kommunicerar med överordnade produktionssystem.

En stor fördel med logistikrobotar är att de effektivt kan integreras i digitala automationsnätverk, vilket ger tillverkare, logistikföretag en realtidsöversikt över verksamheten. En robot som transporterar tex läkemedel på ett sjukhus kan också. kontrollera lager för det läkemedel som det har samlat in.