Michigan i USA startar ett automationsinitiativ mot 6000 tillverkande SME Företag.

Michigan har varit känt för sin expertis och produktivitet inom tillverkning i mer än 120 år. För att upprätthålla konkurrenskraften kommer Michigan Economic Development Corporation (MEDC) att starta ett automationsinitiativ för att öka automatisering och digital teknik inom tillverkningsprocessen hos 6 000 av Michigans små och medelstora tillverkningsindustrier, programmet kommer att pågå till 2025. Den nya tekniken skall öka företagens kvalitet, sänka kostnader och generera större intäkter, bättre marginaler och högre vinster. Genom det statliga initiativet kommer man att tillhandahålla automationsexpertis som besöker företagen som ger råd och vägledning till företagen. Dessutom anordnas tekniska roadshows och seminarier med Industry 4.0 tema inklusive en allmän automationsöversikt och fördjupade presentationer av nyckelteknologi.

Saxat ur Industry Week