Mobilrobotar revolutionerar industrin -Ny statistik från IFR

Mobilrobotar revolutionerar industrin ny statistik från IFR

Försäljning av Autonomous Mobile Robots (AMR) inom logistiksektorn kommer årligen att öka med 31% mellan 2020 och 2023. Samtidigt kommer användningen av AMR i offentliga miljöer också att öka snabbt – IFR förutspår att enhetsförsäljningen inom detta segment kommer att växa med 40% per år globalt.

 

Mobila robotar har traditionellt använts i industriella miljöer för att transportera detaljer till olika arbetsmoment som tex maskinbetjäning. Idag används AMR mer och mer i andra  tillämpningar som tex som robotinformatör i shoppinggallerior, eller att stödja polisen genom att patrullera stadsområden. Forskare har arbetat med teknik för autonom mobilitet sedan 1940-talet, men autonoma mobila robotar har blivit kommersiellt gångbara först under det senaste decenniet. Detta beror främst på tillgängligheten av mycket kraftfullare och billigare datorkraft. Vilket har lett till en snabb utveckling inom sensor-, vision- och analystekniken som gör det möjligt för robotar att arbeta i realtid och snabbt anpassa sig till sin miljö.