Mycket uppskattad Robotautomationskonferens

Konferensen Robotbaserad Automation som SWIRA anordnade tillsammans med Tillväxtverket och Elmia Automation den 13-14 september 2023 i Jönköping var mycket uppskattad. Konferensen som arrangerades för femte gången samlade 250 deltagare och 30 utställande företag. Här delar några av deltagarna med sig av sina tankar och insikter om automationsvärlden.

Mattias Bjurek är produktionschef på Benderup AB. För honom var detta ett tillfälle att fördjupa sig i världen av automation. Han säger att konferensen är perfekt för alla som är intresserade av att hitta effektiva lösningar, förbättra produktionen, skapa bättre produkter och bidra till en hållbar kedja. För hans företag, som just börjat utforska automation, är konferensen en guldgruva av kunskap, möjligheter till nätverkande och att lära sig från andra företags erfarenheter. Mattias betonade att nätverkandet var det mest värdefulla för honom och att möjligheten att söka bidrag för projekt var en ögonöppnare.

Milli Eriksson, student på Yrkeshögskolan i Jönköping, ser konferensen som en spännande möjlighet att lära sig om automationsvärlden. Som en relativt nykomling i området, var hon imponerad av att se hur många människor som arbetar med automation i olika former. För Milli handlar konferensen om att få inspiration och knyta kontakter med personer som är experter på området. Hon saknade inget och tyckte att konferensen levde upp till förväntningarna.

Viktor Ståhl från M for solutions syd AB ser konferensen som en plats för nyfikna företag som vill börja med automation men kanske saknar kompetens. Han betonar vikten av att lära av andra företags resor och erfarenheter. För honom handlar konferensen om att samla inspiration och idéer som kan hjälpa deras kunder. Han uppskattade blandningen av generell information och specifika exempel från olika företag under konferensen.

Micael Amandusson från KUKA Nordic ser konferensen som en möjlighet att främja automation i Sverige. Han påpekar att robotbaserad automation kan frigöra resurser och möjliggöra tillväxt samtidigt som den förbättrar arbetsmiljön. Han betonar också vikten av att använda mer än bara robotar för att optimera energiförbrukningen och stödja hållbarhetsmålen. Micael noterade att konferensen var unik genom att alla leverantörer hade samma budskap, men de presenterade det på olika sätt.

Peter Edholm från AH Automation deltog för att synas och knyta kontakter med potentiella kunder och samarbetspartners. Han poängterade vikten av att använda modern teknik och att automatisera för att hålla sig konkurrenskraftig. Peter påpekade att robotbaserad automation kan göra det möjligt att mäta och optimera energiförbrukning på ett enklare sätt. Han tyckte att konferensen var trevlig och kollegial med mycket kunskap och möjligheter till nätverkande.

Susanne Timsjö från ABB Robotics ser konferensen som en plats för att diskutera teknikens roll inom tillverkningsindustrin och hur den kan öka företagens konkurrenskraft. Hon lyfter fram att robotbaserad automation kan öka produktiviteten, förbättra arbetsmiljön och hjälpa företag att växa. Dessutom kan det minska energiförbrukningen och möjliggöra arbete dygnet runt. För Susanne är denna konferens särskilt intressant på grund av dess fokus på robotteknik.

Konferensen Robotbaserad Automation är en plats för kunskap, inspiration och nätverkande. Både besökare och företagsrepresentanter ser stora möjligheter med automation för ökad industriell konkurrenskraft och samtidigt bidra till en hållbar framtid. Automationsvärlden är i ständig utveckling och konferensen är ett utmärkt forum att lära sig mer och ta del av den spännande utvecklingen, vi ses igen i september 2025….Men innan dess träffas vi på mässan Elmia Automation den 14-17 Maj 2024 i Jönköping.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Mycket uppskattad Robotautomationskonferens

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer