Ny IFR Rapport: Uppkopplade Robotar effektiviserar produktionsprocesser.

Robotar inte längre fristående maskiner utan är alltmer uppkopplade till andra maskiner och överordnad programvara. Visionen är att skapa en sömlös automatiserad produktionsprocess från order till leverans. Maskiner och robotar som kommunicerar med varandra producerar data som kan aggregeras för att kontinuerligt optimera produktionsprocessen, förutse flaskhalsar och prognostisera när maskiner behöver service.

Information_Paper_How_Robots_are_Transforming_Manufacturing