Ny Rapport från IFR: ”Robots in Daily Life”

Robotar förbättrar våra liv på en mängd olika sätt. Den här IFR rapporten fokuserar på hur robotar förbättrar vår hälsa ökar livsmedelskvaliteten och hållbarhet, samt minskar utsläppen av koldioxid.

Robotar förbättrar hälsan på jobbet genom att utföra tunga lyft och andra olämpliga ergonomiska uppgifter för personal inom sektorer som tillverkning, logistik, detaljhandel och sjukvård. De förbättrar effektiviteten i produktionen av mediciner och medicintekniska produkter, rengör och desinficerar sjukhus, hjälper sjuksköterskor att fokusera på patientvård genom att hämta och bära sängkläder och medicinering, Hjälpa äldre att leva självständigt längre, göra det möjligt för patienter att återhämta sig snabbare – och bättre – från tillstånd som stroke och öka rörligheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Robotar hjälper oss att få tillgång till färskare livsmedel,de förbättrar matens kvalitet och hållbarhet genom att minska användningen av bekämpningsmedel och energiförbrukning i jordbruket samt hjälpa till att spara vatten.

Robotar ökar sortimentet och kvaliteten på de produkter vi köper genom att göra det möjligt för tillverkare att producera ett brett sortiment av produkter t.ex. smartphones i stora mängder samt kundanpassade produkter t.ex. skor i små volymer med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Robotar minskar produktionens miljöpåverkan genom att man kan optimera produktionsprocesser och minska koldioxidutsläppen. Robotar gör det möjligt för tillverkare i utvecklade ekonomier att producera närmare kunden till konkurrenskraftiga priser, vilket minimerar energiförbrukningen i logistikkedjan. Robotar minskar materialavfall och medger en energibesparande tillverkning.

Läs rapporten här: