Ny rapport om den Svenska industrin och Corona

Dagsaktuell lägesrapport om den svenska industrin och covid. Rapporten har genomförts av IUC Sverige inom ramen för Robotlyftet. I rapporten redovisas intervjuer med 1000 mindre medelstora företag över hela landet om industrins utmaningar och möjligheter just nu. Det stora flertalet företag anger att de är intresserade av olika utvecklingsinsatser.  Områden som är högt prioriterat av företagarna är:

  • Produktionseffektivisering
  • Automation och Robotik
  • Kompetensfrågor
  • Digitalisering
rapport Robotlyftet 1000_mars2021