Ny rapport om Kinas teknikpolitiska satsningar

Kinas Industripolitik är en mobilisering av finansiella och mänskliga resurser utan tidigare jämförelse.”Made in China 2025” introducerades 2015 och representerade då  Kinas första industripolitiska utvecklingsplan med siktet inställt mot att omvandla Kina till en världsledande nation inom avancerad tillverkning, innovation och forskning. En stor del av inspirationen kom från Tysklands ”Industrie 4.0” satsning, Kina satsar nu mycket stora resurser på forskning, avancerad tillverkning och digital infrastruktur implementeringen sker i snabb takt och utmanar både stora och små nationer. I Kina ses teknisk utveckling som nyckeln till både politiskt och ekonomiskt inflytande. Vilka utmaningar har Sverige i mötet med Kina?

Rapporten är skriven av  Christer Ljungwall 

 

Läs rapporten här: