Ny Robot Statistik från International Federation of Robotics (IFR)

Asien, Europa och Amerika – översikt

Totalt såldes 422.000 Industrirobotar i Världen 2018. Kina är världens största industrirobotmarknad. Totalt växte Asien med 1%. Europa, ökade med 14% och nådde en ny topp för sjätte året i rad. I Amerika nådde tillväxttakten 20% mer än året innan vilket markerar en ny rekordnivå för sjätte året i rad.

Topp fem marknader i världen

Fem stora industriella robotmarknader representerar 74 procent av de globala robot installationerna under 2018: Kina, Japan, Republiken Korea, USA och Tyskland.

Kina är fortfarande världens största industrirobotmarknad med en andel på 36% av de totala installationerna. År 2018 installerades cirka 154 000 enheter. Detta är 1% mindre jämfört med föregående år, men mer än antalet robotar installerade i Europa och Amerika tillsammans. Totalt installerades robotar för 5,4 miljarder USD under 2018 vilket är 21% högre än 2017. Kinesiska robotleverantörer ökade sin andel av de totala installationerna på hemmamarknaden med 5 procentenheter (2018: 27% jämfört med 2017: 22%). Detta resultat är i linje med Kinas politik för att främja inhemska tillverkare. Installationer av utländska robotleverantörer, inklusive enheter producerade i Kina av icke-kinesiska leverantörer, minskade med 7% till cirka 113 000 enheter.

Japans robotförsäljning ökade med 21% till cirka 55 000 enheter, vilket representerar det högsta värdet någonsin för landet. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten på 17% sedan 2013 är anmärkningsvärd för en marknad med en redan mycket högt automatiserad industriell produktion. Japan är världens främsta tillverkare av industrirobotar och levererade 52% av det globala utbudet under 2018.

Robotinstallationer i USA ökade för åttonde året i rad till en ny topp 2018 och nådde cirka 40 300 enheter. Detta är 22% högre än 2017. Sedan 2010 har drivkraften för tillväxten inom alla tillverkningsindustrier i USA varit den pågående trenden att automatisera produktionen för att stärka den amerikanska industrin på både inhemska och globala marknader. 

De årliga robotinstallationerna i Republiken Korea minskade med 5% till cirka 38 000 enheter. Robotmarknaden beror starkt på elektronikindustrin som hade ett tufft år. Trots detta har installationerna ökat med 12% i genomsnitt per år sedan 2013.

Tyskland är världens femte största robotmarknad och nummer ett i Europa följt av Italien och Frankrike. År 2018 ökade antalet sålda robotar i Tyskland med 26% till nästan 27 000 enheter – ett nytt rekord pådrivet av främst av fordonsindustrin.

Robotanvändning i industrin världen över

Fordonsindustrin är fortfarande den största användaren av robotar globalt med en andel av nästan 30% av det totala utbudet (2018). Efter ett mycket starkt år 2017 med 21% ökning bibehölls denna nivå och ökade något med 2% 2018. Investeringar i ny produktionskapacitet för nya bilar och i modernisering har drivit efterfrågan på robotar. 79% av alla robotinstallationer ägde rum på 5 viktiga fordons marknader: Kina (39 351 enheter), Japan (17 346 enheter), Tyskland (15 673 enheter), USA (15 246 enheter) och Republiken Korea (11 034 enheter). 

El- / elektronikindustrin var på väg att ersätta bilindustrin som den viktigaste kunden för industrirobotar under 2017. Men under 2018 minskade den globala efterfrågan på elektroniska enheter och komponenter väsentligt. Denna kundbransch är troligen den mest drabbade av handelskrisen mellan USA och Kina eftersom asiatiska länder är ledande inom tillverkning av elektroniska produkter och komponenter. Robotinstallationer i denna bransch minskade med 14% från toppnivån på cirka 122 000 enheter 2017 till 105 000 enheter 2018. 79% av de totala installationerna inom el / elektronikindustrin utmärker sig i tre länder med stora produktionsanläggningar: Kina (43 %), Republiken Korea (19%), Japan (17%). Vietnam såg en engångsökning av installationer 2017 som drivs av några få större projekt (7 080 enheter), men sjönk tillbaka 2018 (689 enheter).

Metallbearbetande industrin etablerade sig som den tredje största kundbranschen och stod för 10% av den totala efterfrågan under 2018. Både tillverkare av metallprodukter och tillverkare av industrimaskiner har köpt betydande mängder robotar under de senaste åren. Installationerna steg till cirka 43 500 enheter under 2018. Detta är 1% mindre än under rekordåret 2017 (44 191 enheter). Metallindustrin var den största kundindustrin i Finland (44%), Sverige (42%), Schweiz (40%), Belgien (30%), Österrike (27%), Italien (26%) och Danmark (21%) %).

Robotar designade för samarbete (Cobots)

För första gången analyserar IFR marknaden för sk samarbetande robotar (cobots). Dessa robotar är utformade för att utföra arbetsuppgifter tillsammans med människor på samma arbetsyta. IFR-definitionen innebär att en cobot är en industrirobot enligt definitionen i ISO 8372: 2012. Trots en mycket stark medieuppmärksamhet avseende cobots är antalet installerade enheter fortfarande mycket lågt med en andel globalt på ca  3 %. Under 2018 var mindre än 14 000 av mer än 422 000 installerade industrirobotar cobots. 

SWIRA kommer inom kort att redovisa robotstatistik för Sverige.

Ove Leichsenring Ordförande SWIRA