Nyheter

Företag berättar hur de utvecklat sin automation med stöd av Robotlyftet

Automatica  Mässan i Munchen 8-12 Dec 2020 ställs in !

Fler Robotar i Svensk Industri

Tre av tio företagare behöver investera digitalt

Exporten på väg tillbaka för Sveriges SME – allt fler tror på ett bättre fjärde kvartal

Ny IFR Rapport Service Robots 2019

Nytt Rekord, 2,7 miljoner industrirobotar arbetar i världens fabriker.

Negativ trend bruten – Antalet installerade industrirobotar i Sverige ökar under 2019 

WME Mechanics i Ystad gör analyser av flöden och processer som grund för nya strategier.

Robotisering för ökad produktivitet hos Tyri i Göteborg