PILAR ger robotlyft i företagen!

 

PILAR projektet som är en del av Robotlyftet genomförde sitt sista seminarium i Borås den 25 September. Robotautomationseminariet och Automation Expo fick mycket positiv feedback från deltagarna. Under seminariet fick företagen möjligheten att anmäla sig till uppföljande automationsförstudier. Extra kul var att i princip alla robottillverkare deltagit i alla fyra seminarier som genomförts i Luleå, Karlstad, Landskrona och Borås under september. Sammanlagt 300 personer från 110 företag har närvarat under seminarierna och ca 50 företag har anmält sig för att fortsätta med automationsförstudier.

PILAR är ett samarbete mellan IUC, Robotdalen, Swerea, Automation region och Tillväxtverket.