Prioritera långsiktig industriell konkurrenskraft

Nyligen samlades ledare från näringslivet, industrin, akademin och myndigheter på ett möte arrangerat av energi- och näringsminister Ebba Busch för att debattera EU:s industripolitik och dess långsiktiga konkurrenskraft. Busch underströk vikten av att Sverige tar en aktiv roll för att förbättra industrins förutsättningar och representera gemensamma intressen i Bryssel.

Under mötet identifierade Busch fem nyckelområden för en effektiv industripolitik:

-Förenkla regelverk för företag.

-Säkerställ tillgång till energi.

-Satsa på ny teknik.

-Fokusera på långsiktig konkurrenskraft.

Dessa punkter är av yttersta vikt. Dock har Busch och näringsdepartementet förbisett en central fråga -De mindre och medelstora svenska tillverkningsföretagens behov av digitalomställning och utnyttjande av ny teknik. Digitalisering, automatisering och införandet av ny teknik är avgörande för att dessa företag ska kunna anpassa sig till nya krav och stärka sin konkurrenskraft. EU har också betonat vikten av att stödja särskilt små och medelstora företag i deras digitala omställning.

Enligt en nyligen publicerad rapport från Teknikföretagen är de mindre företagen oftare kvar i föråldrade system med trådbundna maskiner och färre uppkopplade produkter. De större företagen har gått längre i sin digitaliseringsresa och använder sig av en rad digitala verktyg, från AI till molntjänster och stora dataanalyser. Detta kan delvis förklaras av att större företag ofta har tillgång till mer resurser och kompetens som ofta saknas hos mindre företag.

Skillnaden mellan stora och små företag är särskilt påtaglig när det gäller användningen av AI. Rapporten visar att 75 procent av de mindre företagen inte har några pågående AI-projekt, medan 65 procent av de större företagen har det. Endast cirka 10 procent av Teknikföretagens medlemmar har specifika tillämpningar av AI.

För att öka konkurrenskraften hos de mindre och medelstora tillverkningsföretagen krävs kraftfulla åtgärder. Regeringen bör därför återstarta framgångsrika nationella stöd- och utbildningsprogram som tex Robotlyftet. Dessa program är nödvändiga för att hjälpa mindre företag att komma igång med digital teknik, automation och AI. Tekniken är avgörande för industrins långsiktiga konkurrenskraft och för att säkerställa en stark och hållbar framtid för den svenska tillverkningsindustrin och dess anställda.

Ove Leichsenring 

Ordförande SWIRA

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Prioritera långsiktig industriell konkurrenskraft

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer