Produktionseffektivisering rankas högt av mindre och medelstora tillverkningsföretag

Industriella Utvecklings Centra IUC har kartlagt utvecklingsbehoven hos små- och medelstora industriföretag genom att intervjua 500 företag. Resultatet är att 9 av 10 företag har utvecklingsbehov som de vill prioritera idag och den närmsta tiden.

Dominerande områden för utveckling i nuläget är:

 • Produktionseffektivisering
 • Produktionsplanering
 • Kompetensfrågor
 • Hållbarhet
 • Kommunikation med kunder/leverantörer
 • Medarbetarfrågor

Viktiga utvecklingsområden de närmaste 1-2 åren:

 • Omställning av verksamheten
 • Automation/Robotik
 • Förnyelse, Innovation
 • Digitalisering
 • Klimat
 • Material / materialförsörjning

 

Nära 9 av 10 företag uppger att kompetensförsörjningen är viktig eller en överlevnadsfråga. Idag uppger 7 av 10 företag utvecklingsbehov kopplat till hållbarhet. Industriföretagen som intervjuats är mikroföretag (<10), småföretag (11–50) och medelstora företag (51–249).

Läs hela rapporten här:

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Produktionseffektivisering rankas högt av mindre och medelstora tillverkningsföretag

 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer