Rätt plats för Produktion

Ny rapport från Business Sweden

Tillverkningskompetens är en strategisk resurs. Den är förutsättningen för digitaliseringen och den gröna omställningen. Tillverkningskompetens kan vara så unik att den blir en geopolitisk brännpunkt. Svenska industriföretag vet hur man tillverkar innovativa produkter med hög kvalitet och säljer dem på export, där 75 procent går till vår närmarknad Europa. Samtidigt lockar andra marknader, långt från hemmaplan. Ger export från Sverige tillräckliga förutsättningar för att öka försäljningen i regioner bortom Europa? De flesta företag kan säkert svara ja på den frågan. Men en del svenska industriföretag drar slutsatsen att de behöver kompletterande produktion på plats, nära kunder och marknader i den aktuella regionen. Strategin kan vara rätt, men det krävs mycket tid och resurser för att företagen ska klara tricket att säkra sin tillverkningskompetens på en ny plats.

Läs rapporten här: