Regionalt har västeuropa och de nordiska länderna den mest automatiserade produktionen i världen, följt av Nordamerika och Sydostasien.

Ny rapport från International Federation of Robotics IFR

Den genomsnittliga robottätheten i tillverkningsindustrin nådde ett nytt globalt rekord under 2019. Regionalt har västeuropa och de nordiska länderna den mest automatiserade produktionen i världen, följt av Nordamerika och Sydostasien.

Världens 10 mest automatiserade länder är: Singapore (1), Sydkorea (2), Japan (3), Tyskland (4), Sverige (5), Danmark (6), Hong Kong (7), Kinesiska Taipei (8), USA (9) och Belgien och Luxemburg (10).

”Robotdensitet är antalet operativa industriella robotar i industrin i förhållande till antalet anställda”, säger Milton Guerry, ordförande för International Federation of Robotics. ”Denna mätning möjliggör jämförelser mellan länder med olika ekonomiska storlekar”

Landet med den överlägset högsta robottätheten är Singapore med 918 enheter per 10 000 anställda under 2019. Elektronikindustrin, särskilt halvledare och kringutrustning till datorer, är dom primära användarna av industrirobotar i Singapore med en total andel av 75% av det totala operativa beståndet av industrirobotar.

Sydkorea kommer på andra plats med 868 enheter per 10 000 anställda under 2019. Korea är marknadsledande inom tillverkning av LCD- och minneschips med företag som Samsung och LG på toppen. Korea har också en stor produktion av motorfordon och tillverkning av batterier för elbilar.

Japan (364 robotar per 10 000 anställda) rankas på tredje plats.Japan är världens dominerande robottillverkningsland, 47% av den globala industrirobotproduktionen tillverkas i Japan. El- och elektronikindustrin har en andel på 34%, fordonsindustrin 32% och metall- och maskinindustrin en andel på 13% av den installerade basen robotar.

Tyskland (346 robotar per 10,000 anställda) har överlägset största andelen installerade industrirobotar i Europa med en andel av 38%. Robotdensiteten i den tyska bilindustrin är bland de högsta i världen. Anmärkningsvärt är också att sysselsättningen inom denna sektor ökade kontinuerligt från 720 000 personer 2010 till nästan 850 000 personer 2019.

Sverige ligger fortfarande på femte plats med en robottäthet på 274 industrirobotar av dessa robotar finns 35% i den metallbearbetande industrin och ytterligare 35% i fordonsindustrin.

Robotdensiteten i USA ökade till 228 robotar. År 2019 var den amerikanska bilmarknaden återigen den näst största bilmarknaden i världen efter Kina. USA har den näst största produktionsvolymen för bilar och lätta fordon i världen.

Robottätheten i Kina fortsätter att öka. I dag rankas Kinas robottäthet inom tillverkningsindustrin på 15: e plats i världen. Förutom bilproduktion är Kina också en stora producenter av elektroniska enheter, batterier, halvledare och mikrochips.

Se gärna filmen med samma tema på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w_kApx8C-O4