Robot som dansar !

Ett bra exempel på vad robottekniken kan åstadkomma kan upplevas på Stockholms Stadsteater i höst där Fredrik ”Benke” Rydman dansar till Stravinskijs ”Våroffer” tillsammans med en traditionell industrirobot. Publiken får här uppleva det senaste inom robotik i kombination med utvecklingen inom digitalisering och användandet av smarta sensorer som på ett säkert sätt tillåter människa och robot att arbeta tillsammans. För tillverkningsindustrin betyder detta att människor och robotar kommer att samarbeta allt mer i framtiden vilket öppnar för helt nya applikationsområden.