Robotar hjälper till att lösa Japans arbetskraftsbrist

Japan står inför en arbetskraftsbrist år 2024 när nya övertidsregler träder i kraft bla för lastbilschaufförer vilket kommer att kräva nya automatiseringsstrategier som inte bara kommer att rikta sig mot logistiska problem utan också mot ett antal andra branscher som även kommer att påverkas av den nya arbetslagstiftningen.

LARA (Lightweight Agile Robotic Assistant) monterad på MAV (Multi-Sensing Autonomous Vehicle) pallar produkter © NEURA  Robotics GmbH

”Regeringens övertidsbegränsning är ett viktigt steg för att förbättra arbetsvillkoren för anställda”, säger Takayuki Ito, vice president för International Federation of Robotics. ”Industri- och tjänsterobotar erbjuder fantastiska lösningar för automatisering. Robotar tar bort smutsigt, tråkigt och farligt arbete och hjälper till att öka produktiviteten.”

Robotar lastar och lossar gods i lastbilar

I Japan var de genomsnittliga årliga arbetstimmarna för en lastbilschaufför mer än 2 500 timmar, vilket är avsevärt längre än det nationella genomsnittet för alla jobb. Att placera gods in och ut ur lastbilar och lager är en av de mest tidskrävande uppgifterna för lastbilschaufförer. Mobila robotlösningar inom transport och logistik kan hjälpa till. Att befria lastbilschaufförer från lastning och lossning sparar upp till 25% av arbetstiden under en dags skift. Robotar hjälper också till att minska fel genom att automatisera repetitiva uppgifter som plockning och packning.

Robotar ökar effektiviteten i lager 

Lagerrobotar som används idag sträcker sig från kompakta autonoma mobila robotar till storskaliga automatiserade lagrings- och hämtningssystem. Deras användning minskar den tid som krävs för att flytta varor, och de kan hantera tunga laster och farliga material.

Professionella tjänsterobotar är på frammarsch

Fördelarna med robotar för transport och logistik dokumenteras av den senaste statistiken, på global nivå byggdes fler professionella tjänsterobotar för transport av gods än för någon annan tillämpning. Försäljningen ökade med 44% med över 86 000 enheter sålda globalt 2022, enligt IFR-rapporter.

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen Robotar hjälper till att lösa Japans arbetskraftsbrist

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer