Robotar och framtidens arbetsplats !

Med 309 Robotar per 10 000 anställda är robotdensiteten i tysk tillverkningsindustri den tredje högsta världen. Samtidigt uppgick antalet anställda i Tyskland till 44 miljoner år 2017, den högsta siffran sedan återföreningen. Den snabba spridningen av industrirobotar har påverkat sysselsättningssiffrorna positivt.

Det här är resultatet av den senaste studien av Centrum för europeisk ekonomisk forskning (ZEW) på uppdrag av Tysklands federala ministerium för utbildning och forskning (BMBF). ”Resultatet av ZEW-studien på arbetsmarknaden bekräftar vad vi observerar i ledande industrinationer över hela världen”, säger Junji Tsuda, president för International Federation of Robotics. ”Moderniseringen av produktionen innebär att man flyttar farliga, ohälsosamma och monotona arbete till robotar.

I Tyskland har ökningen av användningen av automation lett till att sysselsättningen växer med 1%. Denna utveckling ser ut att fortsätta i framtiden. På grundval av uppgifter från undersökta företag bedömer ZEW att ytterligare automatisering och digitalisering inom industrin kommer att leda till en sysselsättningsuppgång med 1,8% år 2021.

London School of Economics (LSE) publicerade nyligen en studie med namnet Robots at Work om användning av industrirobotar i 17 utvecklade ekonomier mellan 1993 och 2007. LSE-forskare Guy Michaels sammanfattade de viktigaste resultaten vid en presskonferens i Messe Muenchen om automatica 2018: ”Produktiviteten har förbättrats med cirka 15% på grund av industrirobotar.

Läs hela rapporten här >