Robotar skapa nya och bättre jobb

Fler robotar skapar tillväxt, nya och bättre jobb – Dansk Metal

Det skriver Troels Lund Poulsen, företag och tillväxt minister, Karsten Dybvad, adm. Dir. för Dansk Industri och Claus Jensen, federal ordförande i den danska Metall i Jyllands-Posten den 16 oktober 2015.

Modern produktion är helt annorlunda från den traditionella bilden som många har av branschen med läderförkläden och gnistor. Vi är just nu mitt uppe i vad somliga kallar för den fjärde industriella revolutionen. Det handlar om hur företag på bästa möjliga sätt kan utnyttja de tekniska möjligheter som öppnas upp med utvecklingen av intelligenta industrirobotar, digitalisering och ny teknik.

För några år sedan kände de flesta danskar bara till robotar från science fiction filmer och TV-inslag från japanska fabriker. Men i dag har tusentals danskar en robot som kollega. Danska företag har nämligen till stor del tagit robotarna till sig. Förra året installerades rekordmånga nya robotar runt om på de danska fabrikerna, apotek och lagerhallar. Lyckligtvis tar danskarna emot dem på ett bra sätt. I själva verket är danskarna de mest robotpositiva människorna för närvarande i EU. 4 av 5 danskar har en positiv syn på robotar – mycket högre än många av grannländerna.

Läs hela artikeln (danska) >