Robotdensiteten i den amerikanska tillverkningsindustrin är nu mer än dubbelt så stor som i Kina och rankas på sjunde plats i världen.


Den viktigaste branschen för industrirobotar i USA är fordonsindustrin som är den näst största efter Kina. En tredjedel av produktionsanläggningarna i USA drivs av fordonstillverkarna (OEM) och två tredjedelar av drivs av underleverantörer till fordonsindustrin.

Robotförsäljningen totalt till underleverantörer och OEM ökade med 9 procent (2017-2018). Biltillverkarna (OEM) investerade dock mindre i automation – installationerna sjönk med 26% under samma tidsperiod. Enligt Bureau of Labor Statistics USA ökade sysselsättningen inom fordonsindustrin med 22% från 824 400 till 1 005 000 jobb (2013-2018).

El / elektronikindustrin var det näst viktigaste industrisegmentet för industrirobotar 2018 i USA med en marknadsandel på 18%. Från 2013 till 2018 ökade robotinstallationerna i detta segment med 15% i genomsnitt per år. Många robotar har installerats i produktionsanläggningar för litiumjonbatterier samt chips och sensorer.

USA, Kanada och Mexiko har tillsammans världens näst högsta operativa installerade bas av industrirobotar efter Kina”, säger Junji Tsuda, president för International Federation of Robotics.