Robotisering för ökad produktivitet och kvalitetssäkring hos TYRI i Göteborg

Företaget TYRI med ca 50 anställda i Göteborg producerar strålkastare till tunga fordon, som traktorer och truckar, eller ”off highway”-fordon. Belysningen i arbetsmaskiner har stor betydelse, inte minst för ökad säkerhet med nya eldrivna fordon som går tystare. Här blir varnings- och belysningssystem viktiga för att kunna skapa uppmärksamhet när en maskin närmar sig.

Som i många branscher är den globala konkurrensen hård och TYRI arbetar kontinuerligt med effektivisering och produktutveckling.

”För oss är det avgörande att vara i framkant både vad gäller teknik och kvalitet. En viktig del av detta är TYRI light lab som testar alla nya produkter som tas fram av företagets egen forsknings- och utvecklingsavdelning. Och samtliga produkter som lämnar fabriken testas till 100 %”, berättar Daniel Segerdahl, produktionstekniker på TYRI.

”Line walk” i produktionen
På TYRI har man redan ett antal robotar igång i produktionen, men ser möjligheter att öka produktivitet och kvalitetssäkring med ytterligare robotisering. Genom Robotlyftet har företaget fått hjälp att analysera flödet och diskutera automationslösningar.

”Vi gjorde en ’line walk’ tillsammans med en coach från Robotlyftet. Vi gick runt i produktionen för att se var vi har de moment som är mest uppenbara och lämpliga för kommande robotisering. Det är möjligt att det kommer att handla om till exempel lasermärkning, montering och ’pick and place’-moment.”

Företaget går mycket bra och har stark tillväxt. Daniel Segerdahl bedömer att man klarar en tillväxt med ungefär samma personalstyrka som nu. Fler robotar innebär att befintliga montörer vidareutbildas till operatörer. Medarbetarna är öppna för förändringar och ser positivt på utveckling och nya intressanta arbetsuppgifter.

Smart automatisering kräver genomtänkt strategi
Johannes Persson, lärare och konsult på Göteborgs Tekniska College, är TYRI’s Robotlyft-coach. Han har dokumenterat analysen av företaget i en rapport som nu ligger till grund för en bedömning av TYRI’s möjligheter att beviljas en automationscheck. Checken kan användas för att stärka företagets kompetens kring att använda och investera i automationslösningar.

”TYRI har bra förutsättningar för att komma vidare med sin robotisering. De har ‘gjort sin läxa’, och med det menar jag att de har börjat i rätt ände och gått igenom flöden och processer. Att jobba smart med automatisering kräver en väl genomtänkt strategi innan man kommer så långt att det dags att beställa en robot.”

Stort intresse för Robotlyftet
Johannes Persson och hans kollegor började sprida information om Robotlyftet i augusti, och räknade med att få kontakt med fem företag per år, men de har redan nu förfrågningar från åtta företag i regionen som är intresserade av besök.

”Det är mycket positivt att det görs den här typen av satsningar för små och medelstora företag. De är ofta hårt pressade och behöver stöd som är anpassat efter deras behov, som är enkelt och smidigt att utnyttja och som tydligt och på ett konkret sätt hjälper dem framåt.”

TYRI är ett av många företag som nu får stöd i sin robotisering genom Robotlyftet, en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella strategi Smart industri. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA. LÄS MER om Robotlyftet här.