Robotlyftet

Syftet med Robotlyftet är att få fler mindre och medelstora tillverkande företag att investera i automationsteknik och robotar. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra denna satsning. Robotlyftet omfattar finansiering, utbildning, coachning och andra aktiviteter som ska stärka tillverkande företags kunskap och nätverk inom automation.

Certifierade systemintegratörer medverkar i Robotlyftet

SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) har fått i uppdrag av Tillväxtverket att kvalitetssäkra och rekommendera svenska systemintegratörer för medverkan i Robotlyftet. Certifieringen innebär bla att systemintegratören har partnerskap med minst en robotleverantör, har god kunskap om maskinsäkerhetstandarder samt möjlighet att genomföra CE-märkning och kan hjälpa företagen med att framtidssäkra sin automationslösning. Systemintegratörerna hjälper företag som beviljats en automationscheck med fördjupade analyser om möjligheterna till ökad automatisering eller robotisering (Se exempel på tjänster nedan).

Förutsättningsstudie krav för att söka en automationscheck

Inom Robotlyftet erbjuds tillverkande företag kostnadsfria förutsättningsstudier som genomförs i hela landet av IUC Sverige (Industriella Utvecklings Centra). Detta innebär en kartläggning och analys av företagets förutsättningar för automation/robotisering. Företag som genomfört en sådan studie har möjlighet att i ett nästa steg söka en automationscheck på upp till 150 000 kronor.

Länk till:  Intresseanmälan - Förutsättningstudie i Robotlyftet

Automationschecken kan användas för olika tjänster, exempelvis:

  • Tekniska utredningar för att förbereda för automationslösning
  • Testning av automationslösning för exempelvis eliminering av tunga, monotona och hälsofarliga arbetsmoment eller förbättrade produktions- och arbetsflöden och tillverkningsmoment
  • Simulering och provning av automationslösning tex i en testbädd, testcenter eller i egen produktion
  • Projektering av komplett automationslösning inklusive beställningsunderlag
  • Utbildning av personal för att säkerställa kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning

Hitta systemintegratörer som passar din verksamhet

Rekommenderade systemintegratörer och regionala IUC kontaktpersoner i Sverige

Se alla rekommenderade systemintegratörer och IUC kontakter i Sverige genom att klicka på knapparna nedan. Klicka på ett län i kartan för att se rekommenderade systemintegratörer och IUC kontakter i valt län.

Längst upp i listan för alla rekommenderade systemintegratörer finns även en filtreringsfunktion där man kan söka på integratörernas fokuserade tillverkningsbranscher och robottillämpningar.

Viktiga länkar

Information från Tillväxtverket om Robotlyftet

Information om hur ni söker en automationscheck

Information från IUC om Robotlyftet

Offertmall Förstudie Robotlyftet

Robotlyftet logotyper